ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นายกรัฐมนตรีกัมพูชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| insigniacaption = ตราแผ่นดิน
| image = Hun_Sen.jpg
| incumbent = [[ฮุน เซน|สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน]] <br> (นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 แห่งพระราชอาณาจักร)
| incumbent = [[ฮุน เซน]]
| incumbentsince = 30 พฤศจิกายน 2541
| style = สมเด็จพระอัครมหาเสนาบดี
1,809

การแก้ไข