ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"

เพิ่มเติมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากกรรมการบริหารโรงเรียน
(ผู้อำนโรงเรียน)
(เพิ่มเติมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากกรรมการบริหารโรงเรียน)
{{รีไรต์}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (กว.)
| native_languagenative_name = Kamnoetvidya Science Academy (KVIS)
| native_name =
| en_name = Kamnoetvidya Science Academy
| seal_image = [[ไฟล์:KVIS_logo.png|200px|ตราประจำโรงเรียนกำเนิดวิทย์]]
| address = 999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน [[อำเภอวังจันทร์]] [[จังหวัดระยอง]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|21210]] {{flagicon|Thailand}}
| former_name = โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
| abbr = กว. (KVIS)
| motto = दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु (''ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ'')
| establish_date = 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| motto_translation = {{lang-th| ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด}}
| establish_dateestablished = 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| founder = มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA
| type = โรงเรียนวิทยาศาสตร์ [[โรงเรียนเอกชน]] สามัญศึกษา
| free_text = [[มัธยมศึกษา]]ตอนปลาย
| head_name = ผู้อำนวยการ
| head = ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (''รักษาการ'')
| students = 216 คน {{เทาเล็ก|(ปีการศึกษา 2562)}}
| song = โลหิตม่วงเขียว
| colours = [[สีม่วง|{{แถบสี|#800080}} สีม่วง]] - [[สีเขียว|{{แถบสี|#008000}} สีเขียว]]
| free_label1 = ต้นไม้ประจำโรงเรียน
| free_text1 = [[พะยูง|ไม้พะยูง]]
| website = [http://www.kvis.ac.th www.kvis.ac.th]
| footnote = Genesis of Knowledge
}}
'''โรงเรียนกำเนิดวิทย์''' คือโรงเรียนที่กลุ่ม [[ปตท.]] โดยมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน[[คณิตศาสตร์]]และ[[วิทยาศาสตร์]]ระดับมัธยมปลาย บ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติและเพื่อนร่วมโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน [[อำเภอวังจันทร์]] [[จังหวัดระยอง]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|21210]]
56

การแก้ไข