ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
| reign-type4= อิสริยยศ
| reign4= เจ้าประเทศราช
| predecessor4= [[พระยามหาวงษ์|เจ้าหลวงมหาวงษ์]]
| successor4 = [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]]
|father1= [[เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ|สมเด็จเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ]]
43

การแก้ไข