ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

(→‎ข้อดี: หลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยมีสดิการหลายส่วนด้อยกว่าข้าราชการ)
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] พ.ศ. ... || || || {{อยู่}}<ref>[http://www.ubu.ac.th/web/autonomous],การสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</ref> || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
114

การแก้ไข