ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อานันท์ ปันยารชุน"

เพิ่มขึ้น 96 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ไทย ===
{{ม.ป.ช.|2534}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/208/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔</ref>
*{{ม.ว.ม.|2531}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/201/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม 105๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ 201วันที่ฉบับพิเศษ 3หน้า ๗, ๓ ธันวาคม พ.ศ. 2531๒๕๓๑</ref>
* {{ป.ภ.|2546}}<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=120|issue=20 ข|pages=2|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๔๖|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00132190.PDF|accessdate=4 มกราคม 2561|date=1 ธันวาคม 2546|language=ไทย}}</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2534}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/078/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔] เล่ม ๑๐๘ ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ </ref>
9,196

การแก้ไข