ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

{|class="wikitable" width="70%"
|-
! width="15%" | แพรแถบย่อ || width="15%10" | ดุมเสื้อ || width="10%"| ชั้น || width="15%"| ชื่อ<ref name="พ.ศ. 2484">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1566.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๘๔], เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๑๕๖๖</ref> || width="10%" | อักษรย่อ ||width="10%"| ชื่อเดิม<ref name="พ.ศ. 2452">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/A/70.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก รัตนโกสินทร์ ศก๑๒๘], เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ก, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๐ </ref> ||width="15%"| วันสถาปนา|| width="10%"| ลำดับเกียรติ<ref name="ลำดับ">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑</ref>
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นสูงสุด || มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก || ม.ป.ช. || - || [[16 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2452]] || 8
ผู้ใช้นิรนาม