ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
| align = "center"| [[อตีตา]] ||align="center"| 17 มกราคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2559<br>(วันที่ 16 มกราคม 2559 งดออกอากาศ)<br>'''ออกอากาศซ้ำในช่วงละครรีรันรอบบ่าย'''<br>23 พฤษภาคม 2561 - 14 มิถุนายน 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[อรรคพันธ์ นะมาตร์]]<br>[[ภัทรเดชฝนทิพย์ สงวนความดีวัชระตระกูล]]<br>[[ฝนทิพย์ภัทรเดช วัชรตระกูลสงวนความดี]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[สรพงศ์ ชาตรี]]<br>[[เดือนเต็ม สาลิตุล]]<br>[[วินัย ไกรบุตร]]<br>[[ภาณุ สุวรรณโณ]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]<br>[[เศรษฐา ศิระฉายา]]<br>[[อรุชา โตสวัสดิ์]]</center>}}
| align="center"| [[บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[ทอง 10]] ||align="center"| 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 2 เมษายน 2559 ||align="center"| {{hidden||<center>[[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]]<br>[[รังสิโรจน์ศรัณย่า พันธุ์เพ็งชุณหศาสตร์]]<br>[[ศรัณย่ารังสิโรจน์ ชุณหศาสตร์พันธุ์เพ็ง]]<br>[[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[กมลวรรณ ศรีวิไล]]<br>[[พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์]]<br>[[ฤทธิ์ ลือชา]]<br>[[กรุง ศรีวิไล]]<br>[[ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์]]<br>[[ปนัดดา โกมารทัต]]</center>}}
| align="center"| [[ฉลอง ภักดีวิจิตร|บริษัท บางกอก ออดิโอ วิชั่น จำกัด]]
|-
795

การแก้ไข