ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| พระอิสริยยศ = พระยาราชวงศ์[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]]
| ฐานันดรศักดิ์ = [[เจ้านายฝ่ายเหนือ]]
| พระบิดา = เจ้าราชบุตร (หนานขัตติยะ บุตรรัตน์)
| พระมารดา = แม่เจ้าพิมพา บุตรรัตน์
| ชายา = เจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์
| หม่อม =
 
==พระประวัติ==
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี เป็นโอรสองค์โตในเจ้าราชบุตร (เจ้าหนานขัตติยะ) ต้นสกุลบุตรรัตน์ กับแม่เจ้าพิมพา มีเจ้าพี่น้องน้องร่วมเจ้าบิดามารดาเดียวกันอีก 65 คน ได้แก่
 
1.พระยาราชวงศ์เจ้าหนานอินต๊ะ บุตรรัตน์ (สมรสกับเจ้าน้อยบุญศรีนกแก้ว บุตรรัตน์)
 
2.เจ้าหนานอินต๊ะน้อยจุ๋งแก้ว บุตรรัตน์ สมรสกับแม่เจ้านกแก้วแม่นายมา บุตรรัตน์
 
3.เจ้าน้อยจุ๋งแก้วเฮือนแก้ว บุตรรัตน์วังซ้าย สมรสกับแม่นายมาเจ้าหนานพรหม วังซ้าย
 
54.เจ้าน้อยแก้วเมืองมา สระแสง เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดสถานหรือวัดสวรรคนิเวศในปัจจุบัน สมรสกับเจ้าคำปันดี
4.แม่เจ้าเฮือนแก้ว วังซ้าย
 
5.เจ้าเปี้ย แนวณรงค์ สมรสกับนายน้อยนิล แนวณรงค์
5.เจ้าน้อยแก้วเมืองมา สระแสง เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดสถานหรือวัดสวรรคนิเวศในปัจจุบัน
 
พระยาราชวงศ์เสกสมรสกับ '''เจ้าหญิงเวียงชื่น เทพวงศ์''' ราชธิดา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] <ref>[[จังหวัดแพร่]] .รายนามเจ้านายในสมัยขึ้นกรุงเทพ</ref> หากไม่มีเหตุจลาจลพระยาราชวงศ์บุญศรีถือเป็นหนึ่งในผู้สิทธิขึ้นเป็นเจ้าหลวงนครแพร่องค์ถัดไป เนื่องจากขณะนั้นเจ้ากาบคำราชธิดาองค์ในเจ้าพิริยเทพวงษ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมลงทำให้เจ้าอุปราช (เจ้าน้อยเสาร์ วราราช)ราชบุตรเขยใหญ่ ทำหน้าที่เป็นข้าหลวงเมืองเถินถูกลดบทบาทตามลงไปด้วย และเจ้าอุปราชเองยังไม่ได้รับรองโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจาก[[กรุงเทพฯ]] ยังเป็นว่าที่เจ้าอุปราชหอหน้าและมีภริยาใหม่ ส่วน[[เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์|เจ้าอินทร์แปลง]]โอรสเพียงองค์เดียวใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] กับ[[แม่เจ้าบัวไหล]]อายุยังน้อย และยังไม่มีตำแหน่งใด พระยาราชวงศ์จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยราชการเมืองแพร่บริหารบ้านเมืองร่วมกับเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาโดยตลอด เจ้าน้อยบุญศรีได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "พระยาราชบุตร" และเลื่อนขึ้นเป็น"พระยาราชวงศ์" ในปีพ.ศ. 2440 รัชสมัย[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]<ref>ชัยวุฒิ ไชยชนะ .คดีประวัติศาสตร์</ref> และเป็นเสนาตำแหน่งมหาดไทย ชั้นที่ 3 เอก
6.แม่เจ้าเปี้ย แนวณรงค์
 
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) พิราลัย เมื่อปี พ.ศ. 2445 จากการทำ[[อัตวินิบาตกรรม]]โดยดื่มยาพิษพร้อมกับชายาเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ ในคุ้มเจ้าราชวงศ์ (ปัจจุบันคุ้มนี้รื้อไปแล้ว)
พระยาราชวงศ์เสกสมรสกับ '''เจ้าหญิงเวียงชื่น เทพวงศ์''' ราชธิดา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] <ref>[[จังหวัดแพร่]] .รายนามเจ้านายในสมัยขึ้นกรุงเทพ</ref> หากไม่มีเหตุจลาจลพระยาราชวงศ์บุญศรีถือเป็นหนึ่งในผู้สิทธิขึ้นเป็นเจ้าหลวงนครแพร่องค์ถัดไป เนื่องจากขณะนั้นเจ้าอุปราช (เจ้าน้อยเสาร์ วราราช)ราชบุตรเขยใหญ่ ทำหน้าที่เป็นข้าหลวงเมืองเถิน และยังไม่ได้รับรองโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจาก[[กรุงเทพฯ]] ยังเป็นว่าที่เจ้าอุปราชหอหน้าและมีภริยาใหม่ ส่วน[[เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์|เจ้าอินทร์แปลง]]โอรสเพียงองค์เดียวใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] กับ[[แม่เจ้าบัวไหล]]อายุยังน้อย และยังไม่มีตำแหน่งใด พระยาราชวงศ์จึงเป็นผู้บริหารบ้านเมืองร่วมกับเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาโดยตลอด เจ้าน้อยบุญศรีได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "พระยาราชบุตร" และเลื่อนขึ้นเป็น"พระยาราชวงศ์" ในปีพ.ศ. 2440 รัชสมัย[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]<ref>ชัยวุฒิ ไชยชนะ .คดีประวัติศาสตร์</ref> และเป็นเสนาตำแหน่งมหาดไทย ชั้นที่ 3 เอก
 
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) พิราลัย เมื่อปี พ.ศ. 2445 จากการทำ[[อัตวินิบาตกรรม]]โดยดื่มยาพิษพร้อมกับชายาเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์
 
==เหตุการณ์กบฎเงี้ยวปล้นเมืองแพร่==
# เจ้าปิ่นแก้ว ศรีจันทร์แดง
# เจ้าตั๋น ศรีจันทร์แดง (นอกจากนี้ไม่ทราบชื่อ)
* เจ้าอินทร์สม (ชาย) บุตรรัตน์ ภรรยาบุตร-ธิดาไม่ทราบชื่อ(ถึงแก่กรรม)
* เจ้าดาวคำ ศรุตานนท์ (บุตรรัตน์) สมรสกับหลวงนุภาณศิษยานุสรรค์ มีบุตร-ธิดา 2 คน ได้แก่
# คุณประกายศรี ศรุตานนท์
# คุณ[[ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์<ref>หมู่บ้าน วังฟ่อน ดอตคอม [[เจ้าพิริยเทพวงษ์]](ทายาท)</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
*พ.ศ. 2442 -เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 วิจิตรภรณ์
*พ.ศ. 2444 -เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 ภัทราภรณ์
 
== อ้างอิง ==
812

การแก้ไข