ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ส่วน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ในชื่อ '''บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิง จำกัด''' เป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท โดยจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ถือหุ้นเกือบทั้งหมด<ref>{{Cite web|date=2013-12-11|title=แจ้งการยกเลิกบริษัทย่อย การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทย่อย|url=https://grammy.listedcompany.com/newsroom/20131211-GRAMMY-SET01-TH.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref> ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี เทรดดิง จำกัด''' และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400,000,000 บาท<ref>{{Cite web|date=2014-06-13|title=แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยและเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน|url=https://grammy-th.listedcompany.com/newsroom/20140613-grammy-set01-th.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref>
 
จากนั้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ปีเดียวกัน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้เพิ่มทุนอีก 500,000,000 บาท รวมเป็น 900,000,000 บาท และบอยและกลุ่มของบอยเข้าซื้อหุ้นรวมจำนวน 441,000,000 บาท จึงเปลี่ยนสถานะเป็นดชกิจการร่วมค้า และยังเข้าซื้อบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด ทั้งหมดจากเอ็กแซ็กท์และซีเนริโอ มาเป็นบริษัทย่อยของตน<ref>{{Cite web|date=2014-12-25|title=แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดวันและวาระ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558|url=https://grammy.listedcompany.com/newsroom/20141225-grammy-set01-th.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref> เพื่อใช้เป็นสตูดิโอถ่ายทำรายการของ[[ช่องวัน 31]] โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งหมดมีผลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558<ref>{{Cite web|date=2015-02-10|title=รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558|url=https://grammy-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/minute/20150224-grammy-egm201501-minutes-th.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref> ต่อมาในช่วงเดือนเมษายนปีเดียวกัน บอยจึงดึงกิจการของเอ็กแซ็กท์และซีเนริโอที่ซ้ำซ้อนกันออกจากจีเอ็มเอ็ม มีเดีย และนำมารวมเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการบริหาร จากนั้นโอนกิจการดังกล่าวให้เป็นของบริษัท เดอะ นิวส์ ทีวี จำกัด ที่บอยซื้อกิจการจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่มาเช่นกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด อยู่ในเครือจีเอ็มเอ็มวัน ทีวี เทรดดิง<ref>{{Cite web|date=2015-04-02|title=รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด|url=https://grammy.listedcompany.com/newsroom/020420151805160099T.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref>
 
ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี เทรดดิง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด''' และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,500,000,000 บาท<ref>{{Cite web|date=2015-06-29|title=แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยและการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย|url=https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=14355350717011&sequence=2015050688|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]}}</ref> จากนั้นในเดือนมิถุนายน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้เข้าซื้อหุ้นจาก[[จีเอ็มเอ็มทีวี]]ที่ถืออยู่ใน[[มีมิติ|บริษัท มีมิติ จำกัด]] ของ[[รุ่งธรรม พุ่มสีนิล]]<ref name=":0">{{Cite web|url=http://grammy.listedcompany.com/newsroom/240620151956090679T.pdf|title=ที่ GRAMMY 017/2558|author=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]|website=grammy.listedcompany.com|date=24 มิถุนายน 2558|accessdate=25 กรกฎาคม 2563}}</ref> ทำให้มีมิติถูกย้ายไปเป็นบริษัทย่อยของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ไปโดยปริยาย เพื่อร่วมผลิตรายการออกอากาศทางช่องวัน 31 และ[[จีเอ็มเอ็ม 25]] และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารให้เป็นหนึ่งเดียว และในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน เพื่อความสะดวกในหลังจากการเข้าซื้อแอ็กซ์ สตูดิโอ เป็นจำนวนอีก 405,000,000 บาท จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,905,000,000 บาท<ref>{{Cite web|date=2015-08-14|title=แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่|url=https://grammy-th.listedcompany.com/newsroom/140820152212000833T.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref>
 
ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ของ ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ[[กรุงเทพดุสิตเวชการ]] ของ[[ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ]] มาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นจำนวน 500,000,000 บาท และ 1,405,000,000 บาท ตามลำดับ รวม 1,905,000,000 บาท และทำให้ได้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจากเดิม 2 เท่า คือ 3,810,000,000 บาท<ref>{{Cite web|date=2016-11-30|title=การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด|url=https://grammy.listedcompany.com/newsroom/011220160821480435T.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref> ระหว่างนี้ในเดือนเมษายน ซีเนริโอได้เสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 220,000,000 บาท ให้จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาลงทุนเพิ่มเติมในกิจการของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และกลุ่มผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มีมติเห็นชอบ โดยมีผลหลังจากการเพิ่มทุนของกลุ่มประนันท์ภรณ์เสร็จสิ้น<ref name=":1">{{Cite web|date=2017-05-26|title=รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560|url=https://grammy-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/egm2017-01/20170606-grammy-egm01-2017-minute-th-05.pdf|url-status=live|access-date=2021-04-24|website=[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]}}</ref>
9,692

การแก้ไข