ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี"

 
หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้ง[[สมาชิกวุฒิสภา]]ครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]] มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/127/5.PDF พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 (ในวันที่ 4 มีนาคม 2543)]</ref> จังหวัดราชบุรีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ ร้อยตำรวจโท [[เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ]] [[นภินทร ศรีสรรพางค์]] และ [[ปราโมทย์ ไพชนม์]]
 
* สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ราชบุรี คือ [[เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์|นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์]] (จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2557)
* ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ
**'''ศักดิ์สมบูรณ์''' (2 คน) ได้แก่ [[เกชา ศักดิ์สมบูรณ์]] และ [[เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์|นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์]]
20,429

การแก้ไข