ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

หน้าใหม่: '''จังหวัดประจวบคีรีขันธ์''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังห...
(หน้าใหม่: '''จังหวัดประจวบคีรีขันธ์''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังห...)
 
(ไม่แตกต่าง)
20,429

การแก้ไข