ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

นำภาพ "Sci_KU_Graduated.jpg" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Wdwd เนื่องจาก Copyright violation, see c:Commons:Licensing
(นำภาพ "Sci_KU_Graduated.jpg" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Wdwd เนื่องจาก Copyright violation, see c:Commons:Licensing)
เมื่อมีการสถาปนา '''คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์''' ในปี พ.ศ. 2509 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ ได้โอนมาสังกัดยังคณะแห่งนี้ โดยเป็น '''แผนกวิชาภาษา''' ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ประชุม ทัพภะสุต เป็นหัวหน้าแผนกวิชา และมีสำนักงานอยู่ที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรี ภาควิชาภาษาได้เปิดสอนในรายวิชา[[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] [[ภาษาเยอรมัน]] [[ภาษาญี่ปุ่น]] [[ภาษาไทย]] [[ภาษาเขมร]] [[ภาษาบาลี]] และ[[ภาษาสันสกฤต]] รวมทั้งรับผิดชอบการผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาภาษาต่าง ๆ กับการสอนภาษาในฐานะ "วิชาพื้นฐาน" ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
[[ไฟล์:Sci KU Graduated.jpg|200px|thumb|บัณฑิตรุ่นแรกของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
โดยในระยะแรกเริ่ม คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเปิดสอน 2 สาย คือ สายวิทยาศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์ โดยสายศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา[[สังคมศาสตร์]] และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา[[มนุษยศาสตร์]] ซึ่งบัณฑิตสายศิลปศาสตร์รุ่นแรกนั้นได้สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2514 จำนวน 22 ราย เป็นสาขาสังคมศาสตร์ 13 ราย สาขามนุษยศาสตร์ 9 ราย นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกให้เป็นสากลนิยม โดยได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ มาเป็นหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา[[ภาษา]]<ref>คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [https://www.sci.ku.ac.th/web2019/about-us/history-of-the-faculty/ ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์] เรียกดูวันที่ 2020-07-11 </ref>
20,165

การแก้ไข