ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

หน้าใหม่: '''จังหวัดสุราษฎร์ธานี''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด...
(หน้าใหม่: '''จังหวัดสุราษฎร์ธานี''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด...)
(ไม่แตกต่าง)
20,429

การแก้ไข