ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนชั่นทีวี"

*[[รุ่งนภา กมลนรนาถ]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
*[[สโรชา พรอุดมศักดิ์]] (ปัจจุบันอยู่[[เจเคเอ็น 18]])
*[[วิทย์ สิทธิเวคิน]] (ปัจจุบันอยู่ [[เดอะสแตนดาร์ด|The Standard]])
*[[กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน|กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
*[[สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง3|ช่อง 3 เอชดี]])
* [[บรรจง ชีวมงคลกานต์]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* [[อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ]] (ปัจจุบันอยู่ช่องเวิร์คพอยท์)
* [[เสถียร วิริยะพรรณพงศา]] (ปัจจุบันอยู่ [[พีพีทีวี]])
* [[วรรณศิริ ศิริวรรณ]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* [[ศุนันทวดี อุทาโย]] (ปัจจุบันอยู่สำนักข่าว Business Today)
* ผกามาศ สหดิฏฐกุล (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* บุญระดม จิตรดอน (ปัจจุบันอยู่[[ท็อปนิวส์]] และ FM 100.5 MCOT News Network)
* [[สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม]] (ปัจจุบันบริหาร[[สถาบันทิศทางไทย]]และ[[ท็อปนิวส์]])
* [[เชิงชาย หว่างอุ่น]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 5|ททบ.5 เอชดี 1]])
* [[กนก รัตน์วงศ์สกุล]] (ปัจจุบันอยู่[[ท็อปนิวส์]])
8,794

การแก้ไข