ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทุ่งศรีเมือง"

| valign = "top" | ขณะนั้นครองตำแหน่งเจ้าอาวาส[[วัดมณีวนาราม]] หลังสร้างวัดทุ่งศรีเมืองเสร็จ โดยพฤตินัยแล้วจึงถือกันว่าดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองร่วมด้วย
|-
| valign = "top" | 2.
| valign = "top" | พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร)<ref name=rod2>[[สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ]]. เอกสารศาลาว่าการมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ศ.6/7 (ธ-น). "วัดธาตุพนม เมืองอุบลราชธานี". (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449)</ref>
| valign = "top" | พ.ศ. 2424 (เป็นอย่างน้อย) – 2485
10,265

การแก้ไข