ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทุ่งศรีเมือง"

เพิ่มขึ้น 378 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
* {{cite book|author1=สุรชัย ศรีใส|author2=อำนวย วรพงศธร|title=หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง|place=อุบลราชธานี|publisher=ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป|year=2011|pages=138|url=http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubu-art-culture/wp-content/uploads/2017/02/watthungsrimuang-book.pdf|isbn=978-974-523-266-2|edition=1st}}
* {{cite book|author=เอกพรไพศาล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด|title=รายงานการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (หอพระพุทธบาท) วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี|year=2004|place=อุบลราชธานี|publisher=รายงานเสนอ สำนักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี}}
* {{cite book|author1=เจษฎา ปญฺญาธโร, พระมหา|author2=และคณะ|title=ประวัติเมืองอุบลราชธานีและประวัติวัดทุ่งศรีเมือง|year=1970|publisher=กรุงสยามการพิมพ์|place=กรุงเทพมหานคร}}
 
{{จบอ้างอิง}}
10,265

การแก้ไข