ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภาไทย ชุดที่ 8"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
|-
| คุณหญิง[[ชดช้อย โสภณพนิช]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]]||
|}
 
=== ภาคเหนือ ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #white; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
! width=20% | จังหวัด || width=50% | รายนาม || colspan=2 width=30%| หมายเหตุ
|-
| rowspan = 4 | '''[[เชียงราย]]''' || นาง[[เตือนใจ ดีเทศน์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจเอก [[วิรุฬห์ พื้นแสน]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาง[[บุษรินทร์ ติยะไพรัช]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 5 | '''[[เชียงใหม่]]''' || นาย[[อาคม ตุลาดิลก]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจตรี [[สนาม คงเมือง]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตรี [[อินทรัตน์ ยอดบางเตย]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| ดร.[[ถาวร เกียรติไชยากร]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจเอก [[สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[น่าน]]''' || นาย[[สม ต๊ะยศ]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[สันติภาพ อินทรพัฒน์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ลาออก 6 มี.ค. 49
|-
| rowspan = 2 | '''[[อุตรดิตถ์]]''' || นาย[[คำนวณ เหมาะประสิทธิ์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[อนุชาติ บรรจงศุภมิตร]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[พะเยา]]''' || นาย[[สุรเดช ยะสวัสดิ์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาง[[พวงเล็ก บุญเชียง]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ถูกร้องคัดค้าน, เลือกตั้งใหม่
|-
| นาย[[สงววน นันทชาติ]] || [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] || เลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย. 44
|-
| rowspan = 2 | '''[[แพร่]]''' || นาย[[สมพร คำชื่น]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[สวัสดิภาพ กันทาธรรม]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[แม่ฮ่องสอน]]''' || นาย[[อดุลย์ วันไชยธนวงศ์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[ลำปาง]]''' || พลตำรวจตรี [[อำพล งามจิตร]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[นพดล สมบูรณ์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[นิคม เชาว์กิตติโสภณ]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[ลำพูน]]''' || นาย[[สันติ์ เทพมณี]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
|-
| '''[[อุทัยธานี]]''' || นาย[[ศิลป์ชัย เชษฐศิลป์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
=== ภาคเหนือ ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #white; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
! width=20% | จังหวัด || width=50% | รายนาม || colspan=2 width=30%| หมายเหตุ
|-
| rowspan = 4 | '''[[เชียงราย]]''' || นาง[[เตือนใจ ดีเทศน์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจเอก [[วิรุฬห์ พื้นแสน]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาง[[บุษรินทร์ ติยะไพรัช]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 5 | '''[[เชียงใหม่]]''' || นาย[[อาคม ตุลาดิลก]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจตรี [[สนาม คงเมือง]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตรี [[อินทรัตน์ ยอดบางเตย]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| ดร.[[ถาวร เกียรติไชยากร]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจเอก [[สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[น่าน]]''' || นาย[[สม ต๊ะยศ]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[สันติภาพ อินทรพัฒน์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ลาออก 6 มี.ค. 49
|-
| rowspan = 2 | '''[[อุตรดิตถ์]]''' || นาย[[คำนวณ เหมาะประสิทธิ์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[อนุชาติ บรรจงศุภมิตร]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[พะเยา]]''' || นาย[[สุรเดช ยะสวัสดิ์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาง[[พวงเล็ก บุญเชียง]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ถูกร้องคัดค้าน, เลือกตั้งใหม่
|-
| นาย[[สงววน นันทชาติ]] || [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] || เลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย. 44
|-
| rowspan = 2 | '''[[แพร่]]''' || นาย[[สมพร คำชื่น]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[สวัสดิภาพ กันทาธรรม]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[แม่ฮ่องสอน]]''' || นาย[[อดุลย์ วันไชยธนวงศ์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[ลำปาง]]''' || พลตำรวจตรี [[อำพล งามจิตร]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[นพดล สมบูรณ์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[นิคม เชาว์กิตติโสภณ]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[ลำพูน]]''' || นาย[[สันติ์ เทพมณี]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
|-
| นาง[[วิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์]]||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
=== ภาคตะวันตก ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #white; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
! width=20% | จังหวัด || width=50% | รายนาม || colspan=2 width=30%| หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 | '''[[กาญจนบุรี]]''' || พลเอก [[บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลเอก [[วัฒนา สรรพานิช]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[ตาก]]''' || นาย[[อุดร ตันติสุนทร]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[พนัส ทัศนียานนท์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[ประจวบคีรีขันธ์]]''' || ร้อยตรี[[อำนวย ไทยานนท์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[เพชรบุรี]]''' || นาย[[พิชัย ขำเพชร]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[ราชบุรี]]''' || ร้อยตำรวจโท [[เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[นภินทร ศรีสรรพางค์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[ปราโมทย์ ไพชนม์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
=== ภาคตะวันออก ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #white; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
! width=20% | จังหวัด || width=50% | รายนาม || colspan=2 width=30%| หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 | '''[[จันทบุรี]]''' || พลเอก [[วิชา ศิริธรรม]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[ปรีชา ปิตานนท์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[ฉะเชิงเทรา]]''' || นาย[[รส มะลิผล]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[บุญเลิศ ไพรินทร์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 4 | '''[[ชลบุรี]]''' || พลตำรวจโท [[ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ]]||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจตรี [[วีระ อนันตกูล]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[วิโรจน์ อมตกุลชัย]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ถึงแก่อนิจกรรม 8 ก.ย. 48
|-
| นาย[[เชาวน์ มณีวงษ์]] || [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] || เลือกตั้งแทนนายวิโรจน์ 16 ต.ค. 48
|-
| '''[[ตราด]]''' || พลตรี [[สาคร กิจวิริยะ]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[ปราจีนบุรี]]''' || นาย[[กำพล ภู่มณี]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[ระยอง]]''' || นาย[[นิวัฒน์ พ้นชั่ว]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[ทวีป ขวัญบุรี]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[สระแก้ว]]''' || พลโท [[โกวิท พัฑฒฆายน]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ถึงแก่อนิจกรรม 19 ธ.ค. 45
|-
| พลตำรวจตรี [[เสกสันต์ อุ่นสำราญ]] || [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] || เลือกตั้งแทนพลโท โกวิท 26 ม.ค. 46
|-
| นาย[[สหัส พินทุเสนีย์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
|-
| นาย[[มนู วณิชชานนท์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
=== ภาคตะวันออก ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #white; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
! width=20% | จังหวัด || width=50% | รายนาม || colspan=2 width=30%| หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 | '''[[จันทบุรี]]''' || พลเอก [[วิชา ศิริธรรม]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[ปรีชา ปิตานนท์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[ฉะเชิงเทรา]]''' || นาย[[รส มะลิผล]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[บุญเลิศ ไพรินทร์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 4 | '''[[ชลบุรี]]''' || พลตำรวจโท [[ปรีชา ปฏิบัติสรกิจ]]||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลตำรวจตรี [[วีระ อนันตกูล]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[วิโรจน์ อมตกุลชัย]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ถึงแก่อนิจกรรม 8 ก.ย. 48
|-
| นาย[[เชาวน์ มณีวงษ์]] || [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] || เลือกตั้งแทนนายวิโรจน์ 16 ต.ค. 48
|-
| '''[[ตราด]]''' || พลตรี [[สาคร กิจวิริยะ]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[ปราจีนบุรี]]''' || นาย[[กำพล ภู่มณี]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[ระยอง]]''' || นาย[[นิวัฒน์ พ้นชั่ว]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[ทวีป ขวัญบุรี]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[สระแก้ว]]''' || พลโท [[โกวิท พัฑฒฆายน]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbounce.png|15px]] || ถึงแก่อนิจกรรม 19 ธ.ค. 45
|-
| พลตำรวจตรี [[เสกสันต์ อุ่นสำราญ]] || [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] || เลือกตั้งแทนพลโท โกวิท 26 ม.ค. 46
|-
| นาย[[สหัส พินทุเสนีย์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
=== ภาคตะวันตก ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #white; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
! width=20% | จังหวัด || width=50% | รายนาม || colspan=2 width=30%| หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 | '''[[กาญจนบุรี]]''' || พลเอก [[บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| พลเอก [[วัฒนา สรรพานิช]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 2 | '''[[ตาก]]''' || นาย[[อุดร ตันติสุนทร]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[พนัส ทัศนียานนท์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[ประจวบคีรีขันธ์]]''' || ร้อยตรี[[อำนวย ไทยานนท์]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| '''[[เพชรบุรี]]''' || นาย[[พิชัย ขำเพชร]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| rowspan = 3 | '''[[ราชบุรี]]''' || ร้อยตำรวจโท [[เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ]] ||width=1%| [[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[นภินทร ศรีสรรพางค์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|-
| นาย[[ปราโมทย์ ไพชนม์]] ||[[ไฟล์:Nuvola apps kbouncey.png|15px]] ||
|}
 
20,442

การแก้ไข