ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทพพงศ์ ทิพยจันทร์"

ประกาศราชกิจจา ถอดถอนแล้ว
(ประกาศราชกิจจา ถอดถอนแล้ว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| commands =
}}
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก '''เทพพงศ์ ทิพยจันทร์''' (28 พฤษภาคม 2501 - ) หรือ '''บิ๊กเข้''' สมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12|วุฒิสภา]] และราชองครักษ์เวร<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF</ref> อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/156/T_0121.PDF</ref> อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม<ref> https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2</ref> อดีตสมาชิก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] อดีตคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF</ref> อดีตคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ<ref>https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4</ref> อดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] (สนช.) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีต[[แม่ทัพภาคที่ 1]] อดีตคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF</ref> อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีต[[แม่ทัพภาคที่ 1]] อดีตคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/273/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)] เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๒๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗</ref> อดีตกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)<ref>https://irpc.listedcompany.com/newsroom/130220191728390127T.pdf</ref> อดีตคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF</ref> เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุม[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553]]<ref>http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245</ref> ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 
== ประวัติ ==
1,781

การแก้ไข