ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอไทรงาม"

เพิ่มขึ้น 14,955 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎top: บอต: นำแม่แบบออก, removed: {{รอการตรวจสอบ}})
}}
'''อำเภอไทรงาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดกำแพงเพชร]]
 
== ประวัติ ==
อำเภอไทรงาม แต่เดิมเป็นเขตป่าเตรียมสงวน เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองคล้า [[อำเภอพรานกระต่าย]] [[จังหวัดกำแพงเพชร]] ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้โอนพื้นที่ตำบลหนองคล้า มาขึ้นกับ[[อำเภอเมืองกำแพงเพชร]]<ref name=":0">{{cite journal|date=July 15, 1941|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2180.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=58|issue=0 ง|pages=2180}}</ref> เนื่องจากระยะทางที่ว่าการ[[อำเภอเมืองกำแพงเพชร]]สะดวกต่อการติดต่อราชการ ในปี พ.ศ. 2501 มีราษฏรกลุ่มหนึ่งจาก[[ตำบลทุ่งทราย|บ้านทุ่งทราย]] และ[[จังหวัดนครสวรรค์|ชาวนครสวรรค์]] ประมาณ 12 ครอบครัว ซึ่งล้วนเป็นญาติโยมของหลวงปู่อินทร์ จันทูปโม ได้สำรวจสภาพพื้นที่พบว่าเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีคลองธรรมชาติ เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งและประกอบอาชีพ จึงอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ในปีต่อมาเกิดน้ำท่วมจึงอพยพไปอยู่ที่หนองทราย หรือบ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงามในปัจจุบัน มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าคืนหนึ่งมีปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นในเวลาพลบ ค่ำ คือเกิดดวงประทีปดวงใหญ่ลอยลงมากลางหนองทราย ซึ่งมีต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่งดงามมากจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้าน นี้ใหม่ว่า "บ้านไทรงาม" โดยมีเหตุผลว่าหากใช้ชื่อหนองทรายตามที่เรียกกันมา ฟังดูเป็นที่ลุ่มไม่เป็นมงคลและยังคล้ายกับบ้านทุ่งทราย ซึ่งมีจำนวนครอบครัวส่วนหนึ่งอพยพมา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์ให้หลวงปู่อินทร์ พระสงฆ์ผู้ซึ่งได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นเหมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวบ้าน เรียกว่า "วัดไทรงาม" ปัจจุบันคือวัดไทรงามใต้
 
ต่อมามีจำนวนผู้อพยพครอบครัวมาอยู่อีก 23 ครอบครัวและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งชุมชนหนาแน่นขึ้น ในปี พ.ศ.2505 -2506 แกนนำที่เป็นผู้สำรวจพื้นที่ในคราวแรกได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในพื้นที่บริเวณไทรงามเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อพยพมาอยู่ในครั้งแรก และเป็นพื้นที่เขตเทศบาลในปัจจุบัน แต่เดิมพื้นที่อาณาบริเวณนี้เป็นเขตป่าเตรียมการสงวนตามมติ[[คณะรัฐมนตรี]] ได้มีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ. 2518<ref name=":2">{{cite journal|date=May 20, 1975|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/098/1249.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=92|issue=98 ง|pages=1249}}</ref> และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ.2522<ref name=":1">{{cite journal|last=|first=|date=March 25, 1979|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/042/19.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=96|issue=42 ก|pages=(ฉบับพิเศษ) 19-23|via=}}</ref> ต่อมา[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร]] โดยกรมป่าไม้ได้ออกกฏกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอไทรงามเป็นเขต "ป่าสงวนแห่งชาติหนองคล้า - ดงฉัตร"<ref>{{cite journal|date=November 7, 1984|title=กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/A/162/9.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=101|issue=162 ก|pages=(ฉบับพิเศษ) 9-10}}</ref> ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าในปีที่ประกาศนั้น สภาพความเป็นป่าไม่ได้หลงเหลืออยู่เลย ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าไม้ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกร
 
* วันที่ 15 กรกฎาคม 2484 โอนพื้นที่ตำบลหนองคล้า [[อำเภอพรานกระต่าย]] มาขึ้นกับ[[อำเภอเมืองกำแพงเพชร]]<ref name=":0" />
* วันที่ 3 มิถุนายน 2512 ตั้งตำบลไทรงาม แยกออกจากตำบลหนองคล้า<ref>{{cite journal|date=June 3, 1969|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/049/1858.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=86|issue=49 ง|pages=1858-1862}}</ref>
* วันที่ 20 พฤษภาคม 2518 แยกพื้นที่ตำบลไทรงาม และตำบลหนองคล้า จากอำเภอเมืองกำแพงเพชร มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอไทรงาม<ref name=":2" />''' และให้ขึ้นการปกครองกับ[[อำเภอเมืองกำแพงเพชร]]
* วันที่ 19 มีนาคม 2522 ยกฐานะกิ่งอำเภอไทรงาม [[อำเภอเมืองกำแพงเพชร]] เป็น '''อำเภอไทรงาม'''<ref name=":1" />
* วันที่ 2 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลหนองทอง แยกออกจากตำบลหนองคล้า<ref>{{cite journal|date=October 2, 1979|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม และกิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/171/3372.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=96|issue=171 ง|pages=3372-3387}}</ref>
* วันที่ 3 มิถุนายน 2523 จัดตั้งสุขาภิบาลไทรงาม ในท้องที่บางส่วนของตำบลไทรงาม<ref>{{cite journal|date=June 3, 1980|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/087/1684.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=97|issue=87 ง|pages=1684-1685}}</ref>
* วันที่ 19 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลหนองไม้กอง แยกออกจากตำบลไทรงาม<ref>{{cite journal|date=August 19, 1980|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/127/2852.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=97|issue=127 ง|pages=2852-2857}}</ref>
* วันที่ 21 กรกฎาคม 2524 ตั้งตำบลมหาชัย แยกออกจากตำบลหนองคล้า<ref>{{cite journal|date=July 21, 1981|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/120/2394.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=98|issue=120 ง|pages=2394-2406}}</ref>
* วันที่ 11 พฤษภาคม 2525 ตั้งตำบลพานทอง แยกออกจากตำบลหนองทอง<ref>{{cite journal|date=May 11, 1982|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/065/1553.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=99|issue=65 ง|pages=1553-1556}}</ref>
* วันที่ 16 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลหนองแม่แตง แยกออกจากตำบลหนองไม้กอง<ref>{{cite journal|date=August 16, 1983|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/133/2845.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=100|issue=133 ง|pages=2845-2850}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลไทรงาม เป็นเทศบาลตำบลไทรงาม<ref>{{cite journal|date=February 24, 1999|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=116|issue=9 ก|pages=1-4}}</ref> ด้วยผลของกฎหมาย
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอไทรงามประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 8 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลไทรงาม]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลไทรงาม
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไทรงาม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคล้าทั้งตำบล
2,042

การแก้ไข