ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดทุ่งศรีเมือง"

เพิ่มขึ้น 34 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ตามบันทึก หอไตรวัดทุ่งศรีเมืองได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกในสมัยครั้นพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนตฺโร) เป็นเจ้าอาวาส โดยมีการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องไม้เกล็ดเป็นสังกะสี และถูกเปลี่ยนอีกครั้งเป็นหลังคากระเบื้องในปี พ.ศ. 2523 - 2524 ดำเนินการโดย[[กรมศิลปากร]] ในครั้งนี้ได้มีการเสริมความแข็งแรงของเสาตอนล่างเหนือระดับผิวน้ำลงไปถึงพื้นสระด้วยซีเมนต์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2545 [[สำนักงานโบราณคดี]]และ[[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี]] กรมศิลปากร ได้ดำเนินการซ่อมแซมหอไตรทั้งหมด รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าของหอไตร{{sfn|สมศรี ชัยวณิชยา|ปกรณ์ ปุกหุต|2005|p=23-25}}
 
ด้วยเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ทำให้หอไตรแห่งนี้ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะมากที่สุดของเมืองอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วย พระบทม์วัดกลาง พระบางวัดใต้ หอไตรวัดทุ่ง นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับรางวัลสำหรับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจาก[[สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชนูปถัมภ์]]เมื่อปี พ.ศ. 2527{{sfn|ศุภชัย ศรีใส|อำนวย วงพงศธร|2011|p=2}} นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังได้ประกาศขึ้นทะเบียนหอไตรแห่งนี้วัดทุ่งศรีเมืองให้เป็นโบราณสถานของชาติ ใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524<ref name=rat98104>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/104/2033.PDF|title=ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน|date=1981|accessdate=25 July 2021|work=กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม|archivedate=24 July 2021|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210724190451/http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/104/2033.PDF}}</ref>
 
====วิหารศรีเมือง====
{{โครงส่วน}}
10,263

การแก้ไข