ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์"

Miwako Sato ย้ายหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยัง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง
(ตามอ้างอิง + นอกจากเว็บไซต์ที่ลอก/อ้างอิงวิกิพีเดียไปแล้ว ก็ไม่มีที่ไหนอีกที่ใช้ "พระบรมราชานุสาวรีย์")
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(Miwako Sato ย้ายหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยัง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
16,066

การแก้ไข