ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูม (ซอฟต์แวร์)"

เพิ่มขึ้น 6,000 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
หน้าใหม่: {{short description|ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ภาพ}} {{สั้นมาก}} {{About|ซอฟต์แวร์ในการโทรศัพท์ภาพ|บริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์นี้|ซูม}} {{Infobox software | name = ซูมคลาวด์มีตติงส์ | logo = Zoom Communications Logo.svg | logo alt = โลโกของซูม | screenshot = Zoom par...
(หน้าใหม่: {{short description|ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ภาพ}} {{สั้นมาก}} {{About|ซอฟต์แวร์ในการโทรศัพท์ภาพ|บริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์นี้|ซูม}} {{Infobox software | name = ซูมคลาวด์มีตติงส์ | logo = Zoom Communications Logo.svg | logo alt = โลโกของซูม | screenshot = Zoom par...)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ไม่แตกต่าง)
15,075

การแก้ไข