ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต"

(หน้าใหม่: '''จังหวัดภูเก็ต''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนท...)
 
 
 
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามากครั้งที่สุด คือ 2 สมัย ได้แก่ [[ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย|นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย]]
* สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนแรกของจังหวัดสงขลาภูเก็ต คือ [[ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย|นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย]] (จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2549)
 
== รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด ==
20,442

การแก้ไข