ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี"

หน้าใหม่: '''จังหวัดปัตตานี''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คน...
(หน้าใหม่: '''จังหวัดปัตตานี''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คน...)
(ไม่แตกต่าง)
20,429

การแก้ไข