ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดฮ์พอกอฮ์ (เทศมณฑลเซพีดอน)"

หน้าใหม่: {{Infobox settlement |official_name =เดฮ์พอกอฮ์ |settlement_type = อดีตหมู่บ้าน |pushpin_map =Iran |mapsize =150px |subdivision_type = ประเทศ |subdivision_name = {{flag|Iran}} |subdivision_type1 =จังหวัด |subdivision_name1 =จังหวัดฟอร์ส|...
(หน้าใหม่: {{Infobox settlement |official_name =เดฮ์พอกอฮ์ |settlement_type = อดีตหมู่บ้าน |pushpin_map =Iran |mapsize =150px |subdivision_type = ประเทศ |subdivision_name = {{flag|Iran}} |subdivision_type1 =จังหวัด |subdivision_name1 =จังหวัดฟอร์ส|...)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
(ไม่แตกต่าง)
14,904

การแก้ไข