ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝากล่องเสียง"

ภาพ:Gray955.png|ทางเปิดของกล่องเสียง มองจากด้านหลัง
ภาพ:Gray958.png|กล้ามเนื้อของกล่องเสียง มองจากด้านหลัง
ภาพ:Gray959.png|กล้ามเนื้อของกล่องเสียง มองจากด้านข้าง (ตัดเอาในภาพแผ่นด้านขวาของกระดูกอ่อนไทรอยด์ถูกตัดออก)
ภาพ:Gray994.png|ภาพตัดกลางลำตัวของจมูก ปาก คอหอย (pharynx) และกล่องเสียง (larynx)
</gallery>
18,809

การแก้ไข