ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่องเวิร์คพอยท์"

(→‎ฝ่ายข่าว: เพิ่มทีมข่าวปัจจุบัน)
** ด่วนข่าวเที่ยงเวิร์คพอยท์ (จ.-ศ.)
** บรรจงชงข่าว (จ.-ศ.)
**ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์วันหยุด (ช่วงที่ 2) (ส.-อา.)
** ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์สุดสัปดาห์ (ส.-อา.)
** ชงข่าววันเสาร์ (ส.)
** ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ (จ.-ศ.)
* [[สุภาพชาย บุตรจันทร์]]
** ตลาดข่าวเวิร์คพอยท์ (ช่วงที่ 2) (จ.-ศ.)
** ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ (จ.-ศ.)
* [[รินรดา รวิเลิศ]]
9,892

การแก้ไข