ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในช่วงเช้าวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระญาณวโรดม มีอาการไอและมีเสมหะ โดยไอเพียง 2 ครั้ง ก็หมดสติ หัวใจหยุดเต้น ศิษยานุศิษย์จึงรีบพาส่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่แพทย์ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน ได้ถึงมรณภาพด้วย[[ภาวะหัวใจวาย|โรคหัวใจวายเฉียบพลัน]] เวลา 07:17 น. [[โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์]]<ref>{{cite web|title=สมเด็จพระญาณวโรดม ถึงมรณภาพ |url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c18-24201152_587.pdf|publisher=มหาเถรสมาคม|date= 20 พฤศจิกายน 2552|accessdate=19 พฤษภาคม 2558}}</ref>
 
ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส และเปิดให้ประชาชนถวายน้ำสรงศพเวลา 13:00 น. โดย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมนาถบพิตร]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน และพระราชทานโกศไม้สิบสอง ซึ่งเป็นโกศตามยศสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ และในเวลา 17:43 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม