ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
แม้ท่านหญิงประภาพันธุ์จะลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แล้ว แต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายใน และได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดจากพระคลังข้างที่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนใช้คำราชาศัพท์ชั้นหม่อมเจ้าตามเดิม<ref name="ข่าวสด">{{cite web |url= https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3811544 |title= ม.จ.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริพระชันษา 90 ปี |author=|date= 24 มีนาคม 2563 |work= ข่าวสด |publisher=|accessdate= 27 มีนาคม 2563 }}</ref> ทั้งยังมีความสนิทสนมกับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]พระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น 1 [[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] และ[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] แก่ท่านหญิงประภาพันธุ์เป็นกรณีพิเศษ และ[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]ทรงเรียกท่านหญิงประภาพันธุ์อย่างสนิทสนมว่า "ยายชวด"<ref>{{cite web |url= https://www.thairath.co.th/news/royal/1562486 |title= เรื่องเล่าประทับใจ "รอยแย้มพระสรวล พระราชอิริยาบถ รัชกาลที่ 10" ในความทรงจำท่านหญิง |author=|date= 7 พฤษภาคม 2562 |work= ไทยรัฐออนไลน์ |publisher=|accessdate= 27 มีนาคม 2563 }}</ref>
 
ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจสิ้นชีพิตักษัยด้วยโรค[[มะเร็งตับ]] เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ [[โรงพยาบาลจุฬาภรณ์]] สิริชันษา 90 ปี 3 เดือน<ref name="ข่าวสด"/> ในการนี้[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ และทรงรับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 วัน ตั้งพระศพบำเพ็ญพระกุศล ณ ศาลาภาณุรังษี [[วัดเทพศิรินทราวาส]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทานพระโกศแปดเหลี่ยมประกอบพระยศ ทรงส่วนพระศพนั้นเชิญลงพระหีบ และทั้งนี้พระราชทานฉัตรเบญจา ตั้งประดับ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยตลอด และในวันที่ 3 ธันวาคม ปีเดียวกัน2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ [[พระเมรุ]] [[วัดเทพศิรินทราวาส]]
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม