ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะนัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
[[ไฟล์:คลองลำโลน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล.jpg|280x280px|thumb|คลองลำโลน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นคลองสายหลักที่สำคัญ
]]อำเภอมะนังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอทุ่งหว้า]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอควนกาหลง]]
ท้องที่อำเภอมะนังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแป-ระ [[อำเภอควนกาหลง]] ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2513 มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]ให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลแป-ระ รวมตั้งเป็นตำบลนิคมพัฒนา<ref>{{cite journal|date=October 6, 1970|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/092/2884.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=87|issue=92 ง|pages=2884-2889}}</ref> และในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]ให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลนิคมพัฒนา รวมตั้งเป็นตำบลปาล์มพัฒนา<ref>{{cite journal|date=August 6, 1983|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/129/2543.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=100|issue=129 ง|pages=2543-2544}}</ref>
 
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ [[26 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2539]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลปาล์มพัฒนา และตำบลนิคมพัฒนา [[อำเภอควนกาหลง]] ออกมาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอมะนัง'''โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[15 กรกฎาคม]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|date=June 26, 1996|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอมะนัง|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/018/34.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=113|issue=พิเศษ 18 ง|pages=34}}</ref> และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอมะนัง''' ในวันที่ [[24 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[8 กันยายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|date=August 24, 2007|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=124|issue=46 ก|pages=14-21}}</ref>[[ไฟล์:คลองลำโลน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล.jpg|280x280px|thumb|คลองลำโลน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นคลองสายหลักที่สำคัญ
]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
2,946

การแก้ไข