ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาที่สอง"

เก็บกวาด
(แจ้งสั้นมาก)
(เก็บกวาด)
{{สั้นมาก}}
'''ข้อความตัวหนา''''''ภาษาที่สอง'''<ref>{{Cite book|last=ราชบัณฑิตยสถาน|url=https://www.worldcat.org/oclc/937526662|title=พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน|last2=|date=|publisher=ราชบัณฑิตยสถาน|year=2014|isbn=978-616-7073-86-6|edition=2|location=กรุงเทพฯ|pages=397|oclc=937526662}}</ref> ({{Lang-en|second language}}) หมายถึง ภาษาที่บุคคลเรียนรู้หลังจากภาษาแรก อาจจะเป็นภาษาที่ผู้พูดเรียนรู้และใช้งานในฐานะ[[ภาษาต่างประเทศ]] (foreign language) หรือเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศบ้านเกิดแต่ไม่ใช่[[ภาษาแม่]]ของผู้พูดก็ได้ เช่น ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองใน[[ประเทศอินเดีย]] [[ประเทศฟิลิปปินส์]]
 
== รายการอ้างอิง ==
9,520

การแก้ไข