ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
=== อันดับ ===
'''[[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]]''' หรือ '''ตระกูล''' ({{lang-en|order}}; {{lang-la|ordo}}) ใช้แบ่งชั้นหรือชั้นย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา รูปธรรมจะชัดเจนและแบ่งแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าระดับชั้น เช่นชั้นนก อาจจะแบ่งออกได้เป็น อันดับนกเกาะคอน (Passeriformes) อันดับไก่ (Galliformes) และอีกหลาย ๆ อันดับ ในทางเดียวกัน ชั้นพืชใบเลี้ยงคู่ ก็อาจแบ่งย่อยลงได้เป็น แอสทีราเลส<ref name="kru583">[http://arc.kru.ac.th/dewey/500/583.html สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี '''583 พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledons) - หมวดหมู่ในระบบดิวอี้''']</ref> หรืออันดับแอสเตอร์ (Asterales) ไมยร์ทาเลส<ref name="kru583" /> หรืออันดับหว้า<ref name="dnp">[http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2.htm '''วงศ์หว้า'''] [http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0.htm '''วงศ์เงาะ'''] สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</ref> (Myrtales) แซพินเดลิส หรืออันดับเงาะ<ref name="dnp" /> (Sapindales) เป็นต้น การตั้งชื่ออันดับจะนิยมลงปัจจัยด้วย -ales ดังตัวอย่างข้างต้น si
 
=== วงศ์ ===