ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Airport
| name = ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
| nativename-a = Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport Airport
| image = Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport Chiang Rai.jpg
| image-width = 250
157

การแก้ไข