ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหาดใหญ่"

Ee chang ย้ายหน้า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ทับหน้าเปลี่ยนทาง
(Ee chang ย้ายหน้า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
157

การแก้ไข