ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พื้นที่ = 8.7
| ประชากร = 6,957
| นายกเทศมนตรี = นายธีรพันธ์กิติศักดิ์ ชัยวัฒน์ธนันอินลี
| ปีสำรวจประชากร = 2560<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 กรมการปกครอง-->
| ความหนาแน่น = 799.66
| valign = "top" | ลิขิต มีแสง
| valign = "top" | พ.ศ. 2549 - 2555
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 3.
| valign = "top" | ธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน
| valign = "top" | พ.ศ. 2555 – 2564
|-
| valign = "top" | 4.
| valign = "top" |กิติศักดิ์ อินลี
| valign = "top" | พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
| valign = "top" |
|}
 
10,210

การแก้ไข