ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พโยม จุลานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| birth_date = {{วันเกิด|2452|3|12}}
| birth_place = <!-- สถานที่เกิด ใส่ชื่อจังหวัดใน [[วงเล็บ]] -->
| death_date = {{วันตาย-อายุ|2523|09|7|2452|03|12}}<ref>{{cite news |title=พ.ท.พโยม จุลานนท์ “สหายคำตัน” ตำนานผู้กล้าเลือดเมืองเพชร |url=http://petchpoom.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%A1พโยม-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8Cจุลานนท์-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3สหายคำ/}}</ref>
| death_place = <!-- สถานที่เสียชีวิต ใส่ชื่อจังหวัดใน [[วงเล็บ]] -->
| nationality = <!-- ใส่ชื่อประเทศที่ถือสัญชาติใน [[วงเล็บ]] -->
174

การแก้ไข