ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ชื่อ = ยุทธนา หยิมการุณ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/243/T_0015.PDF</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = วิลาวัลย์ วีระกุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = ชุติมา ศรีปราชญ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
ผู้ใช้นิรนาม