ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
พลเอก '''พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ''' (4 มกราคม พ.ศ. 2441 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496) เมื่อแรกประสูติมีพระอิสริยยศที่ '''หม่อมเจ้านักขัตรมงคล''' เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]] กับ[[หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร]] เป็นพระราชชนกใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] และเป็นพระราชอัยกาใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]หลังจากการสิ้นพระชนม์ของ [[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ]][[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] จึงทรงพระกรุณาโปรดฯให้เชิญพระศพลงสู่[[พระโกศ]] และทรงพระกรุณาโปรดฯให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเรื่อยมาจนวันพระราชทานเพลิง พระราชทานเพลิงพระศพ ณ [[พระเมรุ]] [[วัดเทพศิรินทราวาส]]
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม