ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลน้ำโสม"

(หน้าใหม่: {{ตารางตำบล |name=น้ำโสม |english=Nam Som |amphoe=น้ำโสม |geocode=411802 |province=อุดรธานี |population=4485 <ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึง...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่ตำบลน้ำโสม ประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 2 แห่ง ได้แก่
*[[ '''เทศบาลตำบลน้ำโสม]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำโสม และบางส่วนของตำบลศรีสำราญ
*[[ '''องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำโสม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม)
 
== สถานศึกษา ==
474

การแก้ไข