ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปิดสถานี"

เพิ่มขึ้น 318 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สถานีโทรทัศน์อาจปิดสถานีโดยการปิดเครื่องส่งสัญญาณ เป็นการตัดสัญญาณภาพและเสียงไปเลย หรือส่งสัญญาณเป็น[[ภาพทดสอบ]] โดยอาจไม่มีเสียง หรือมีเสียงสัญญาณที่สื่อว่าไม่มีการออกอากาศ หรืออาจมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงทดสอบก็ได้ แต่การแสดงภาพและเสียงทดสอบก็อาจถือได้ว่ายังคงมีการออกอากาศอยู่ บางสถานีโทรทัศน์จึงอาจไม่ปิดสถานี แต่ขายช่วงเวลาที่ไม่มีรายการแล้วในแต่ละวันของสถานีให้กับบริษัทอื่นที่ต้องการออกอากาศรายการแนะนำสินค้าต่าง ๆ แทนการแสดงภาพและเสียงทดสอบซึ่งไม่สร้างรายได้ให้กับสถานี
 
[[สถานีวิทยุกระจายเสียง]]มักปิดสถานีโดยปิดเครื่องส่งสัญญาณ เป็นการตัดสัญญาณการออกอากาศไป ทำให้เกิดเสียงซ่าใน[[เครื่องรับวิทยุ]]เสมือนว่าไม่มีสถานีวิทยุนั้นอยู่ (แต่บางครั้งอาจพบว่าปิดสถานีโดยที่ยังคงออกอากาศหรือส่งสัญญาณอยู่ แต่เงียบ ไม่มีเสียงใด ๆ) การออกอากาศวิทยุในช่วงท้ายก่อนการปิดสถานีในแต่ละวันตามปกติมักจะเป็นการแจ้งต่อผู้ฟังว่าถึงเวลาปิดสถานีแล้ว
 
การปิดสถานีของ[[โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต]]และ[[วิทยุอินเทอร์เน็ต]]ก็มี เช่นสถานีหยุดออกอากาศ ปิด[[เซิร์ฟเวอร์]] หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทางสถานีถูกตัดไป ทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังไม่สามารถเข้าไปรับชมหรือรับฟังได้
17,729

การแก้ไข