ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมธนารักษ์''' เป็นกรมในสังกัดของ[[กระทรวงการคลัง]] มีหน้าที่เกี่ยวกับ 1.การทำเหรียญกษาปณ์ปกครอง เหรียญที่ระลึก การดูแลที่ราชพัสดุตามอำนาจหน้าที่ การประเมินราคาทรัพย์สิน การรับจ่ายและบำรุงรักษาพระราชทรัพย์ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ จัดประโยชน์ และดำเนินการจัดการเงินในพระองค์ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]และเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระที่ราชทรัพย์ของบรมวงศ์พัสดุ
2.การจัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราและงานรับจ้างทำของ
3.รับ-จ่ายเงินคงคลัง
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
5.จัดแสดง เผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม