ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

เพิ่มขึ้น 495 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* ราชองครักษ์พิเศษ
* ราชองครักษ์เวร
* ตุลาการศาลทหารกลาง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง] หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙</ref>
* ตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด] เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑</ref>
 
1,781

การแก้ไข