ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

เพิ่มขึ้น 183 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภริยา พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์
รอง เสธ.ทบ.(4)</ref>
|alma_mater = [[โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่น 18 (ตท.18) <br> [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] รุ่น 29 (จปร.29) <br> [[โรงเรียนเสนาธิการทหารบก]] <br> [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร|วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)]]}}
พลเอก '''วราห์ บุญญะสิทธิ์''' (28 มิถุนายน 2501-) [[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12|สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา] หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref> นายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/155/12.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ]เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒</ref> และ[[กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ]เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</ref> ราชองครักษ์เวร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร] เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</ref> อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/156/T_0121.PDF</ref> อดีตตุลาการศาลทหารกลาง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง] หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙</ref> อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บังคับการ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]] อดีตกรรมการบริหารกิจการ[[องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/142/7.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ] เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</ref> อดีตสมาชิก[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]] เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุม[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553]]
1,781

การแก้ไข