ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเอ๋อร์กุ่น"

เสียง 3 (เอก) หน้าเสียง 3 กลายเป็นเสียง 2 (จัตวา)
(เสียง 3 (เอก) หน้าเสียง 3 กลายเป็นเสียง 2 (จัตวา))
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{Infobox royalty
| name = ตัวเอ่อร์กุ่นเอ๋อร์กุ่น
| title = รุ่ยจงชินหวัง 睿忠亲王
| image = Dorgon,_the_Prince_Rui_(17th_century).jpg
| issue =
| house = [[ราชวงศ์ชิง|ชิง]]
| full name = อ้ายซินเจวี๋ยหลัว ตัวเอ่อร์กุ่นเอ๋อร์กุ่น (愛新覺羅 多爾袞)
| posthumous name =
}}
''' ตัวเอ่อร์กุ่นเอ๋อร์กุ่น''' ({{lang-zh|多尔衮}}; {{lang-roman|Dorgon}}) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 14 ของ[[จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ]]ที่ประสูติจากพระนาง[[อาปาไฮ่]] พระองค์มีพระอนุชาร่วมพระมารดาสองพระองค์คือเจ้าชาย[[อาจี้เก๋อ]]และเจ้าชายตัวตั๋ว และยังเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินใน[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]] โดยในช่วงต้นรัชกาลได้สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิอี้ ({{lang-zh|義皇帝}}) แต่ถูกถอดจากตำแหน่งในปี ค.ศ.1651 หลังการสิ้นพระชนม์
 
==พระบรมวงศานุวงศ์==
** [[จักรพรรดินีเฉิงจงอี้|พระชายาเอกโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ]] ธิดาของ จีซ่างเอ่อฮุ่ย ({{lang-zh|吉桑阿爾寨}}{{lang-en|Jisang'a'erzhai}})
** พระชายาถงจีหยา ({{lang-zh|佟佳氏}}{{lang-en|Lady Tunggiya}}).ธิดาของ เมิ่งเก๋อตู ({{lang-zh|蒙格圖}}{{lang-en|Menggetu }}).
** พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}) เก๋อตูเอ่อไท่จี๋ ({{lang-zh|根杜爾台吉}}{{lang-en|Gendu'ertaiji}}).
** พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}) หลัวบู๋ซีซีไท่จี๋({{lang-zh|拉布希西台吉}}{{lang-en|Labuxixitaiji}}).
** พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}) ซุนบู๋ไท่จี๋ ({{lang-zh|索諾布台吉}}{{lang-en|Suonuobutaiji}}) .
** พระชายาลีเอ่อร์ซู่ ({{lang-zh|李愛淑}}{{lang-en|Yi Ae-suk}}) ธิดาของ ลีเก๋อกัง({{lang-zh|Yi Gae-eum}}{{lang-en|李愷胤}}).
** พระชายากงฉีเต๋อ ({{lang-zh|公齊特氏}}{{lang-en|Lady Gongqite}}). ไม่ปรากฏนามบิดา.
16,189

การแก้ไข