ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันจิตเวชศาสตร์มักซ์พลังค์"

หน้าใหม่: {{Infobox organization | name = สถาบันจิตเวชศาสตร์มักซ์พลังค์ | image = MPI fuer Psychiatrie Muenchen.JPG | size = | alt = | caption = ปีกตะวันตกบนถนน Kraepelinstraße | map = | map_size = | map_alt = | map_caption = | abbreviation = | motto...
(หน้าใหม่: {{Infobox organization | name = สถาบันจิตเวชศาสตร์มักซ์พลังค์ | image = MPI fuer Psychiatrie Muenchen.JPG | size = | alt = | caption = ปีกตะวันตกบนถนน Kraepelinstraße | map = | map_size = | map_alt = | map_caption = | abbreviation = | motto...)
(ไม่แตกต่าง)
13,463

การแก้ไข