ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

 
=== รถเมล์หรือรถสองแถวประจำทาง ===
{{update}}
[[ไฟล์:เส้นทางเดินรถเมล์เล็ก อุบล.jpg|thumb|250px|right|แผนที่แสดงเส้นทางเดินรถเมล์ขนาดเล็กภายในตัวเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ]]
ในปัจจุบัน การเดินทางภายในเขตตัวเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ และบริเวณโดยรอบนั้นมีการบริการด้วยรถสองแถวประจำทางขนาดเล็กที่ให้การบริการโดยเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 11 เส้นทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้<ref>{{cite web|url=http://www.guideubon.com/2.0/191/840/|title=ข้อมูลการเดินรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี|author=GuideUbon|accessdate=January 22, 2016}}</ref>
10,227

การแก้ไข