ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 19 || [[พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)]] || พ.ศ. 2525 || 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
|-
| 20 || [[พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) ]]|| พ.ศ. 2561 <br/>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2561]] || ปัจจุบัน
|}
 
4,527

การแก้ไข