ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำผิดจาก นโบาย เป็น นโยบาย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ
{{ใคร|date=สิงหาคม 2019}}
{{กล่องข้อมูล ผู้ดำรงตำแหน่ง
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2521|2|3}}
}}
 
'''สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ'''<ref>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=21285&lang=th ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ]</ref> ({{ชื่อเล่น|เชษฐ์}}, เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521) คือนักการเมืองและนักวิชาการชาวไทยโดยเป็นสมาชิก[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25]] แบบบัญชีรายชื่อ [[พรรคก้าวไกล]]<ref>{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/062/T_0010.PDF |title= ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ |date=2019-05-08 |work=ราชกิจจานุเบกษา |publisher= |accessdate=2019-06-11}}</ref> [https://futureforwardparty.org/about-fwp/our-policies/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%99 ให้คำปรึกษานโยบายด้านคมนาคม]<ref>นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน</ref>ของอดีต[[พรรคอนาคตใหม่]] และเคยเป็นอาจารย์ที่[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]]โดยมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน[[การคมนาคม]]<ref>[https://voicetv.co.th/watch/2uUieppWN The Daily Dose - สัมภาษณ์ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ แห่งพรรคอนาคตใหม่ - FULL EP]</ref> หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ สุรเชษฐ์ย้ายไปสังกัด[[พรรคก้าวไกล]] โดยดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพรรค
 
== ประวัติ ==
สุรเชษฐ์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาจาก[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ใน พ.ศ. 2542 แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านการวางแผนและบริหารจัดการ[[โครงสร้างพื้นฐาน]]จาก[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] ซึ่งสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2544 แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน[[วิศวกรรมขนส่ง]]และจราจรที่[[มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์]] [[ประเทศสหรัฐ]] โดยจบการศึกษาด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 4.00<ref>[https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=21285&lang=th นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ] จากเว็บไซต์รัฐสภาไทย</ref>
 
สุรเชษฐ์เคยเป็นนักวิจัยและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง อาทิ ประเทศไทย ประเทศ[[ประเทศนอร์เวย์]] และ [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] เป็นต้น อีกทั้งยังเคยได้รับตำแหน่ง ประธาน เลขานุการและกรรมการโครงการหรือคณะทำงาน มากกว่า 20 คณะ ทั้งในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการจ้าง หรือการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจากประสบการณ์การลงมือทำงานจริงที่มีความหลากหลายในภาคปฏิบัติ รวมถึงการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร [[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]] ส่งผลให้ ดร.สุรเชษฐ์ ได้รับเลือกให้มาเป็นอาจารย์ประจำที่[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] โดยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี [[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น<ref>[https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=21285&lang=th นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ] จากเว็บไซต์รัฐสภาไทย</ref>
 
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดร.สุรเชษฐ์ ได้ลาออกจาก [[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย]] (Asian Institute of Technology : AIT) เพื่อตัดสินใจเข้าร่วมงานกับ [[ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ]] และผู้ที่มีความคิดเห็นแนวทางทางการเมืองอีกจำนวนมาก เพื่อลุกขึ้นสู้ด้วยประณิธานที่แรงกล้า โดยพลักดันนโยบายที่ดีต่อประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมอย่างแท้จริง ภายใต้ พรรคการเมืองชื่อ [[พรรคอนาคตใหม่]] พรรคการเมืองแห่งความหวัง ที่จะสร้างสรรค์ประเทศไทยที่มีอนาคตอยู่เคึยงคู่กับประชาชน และเมื่อพรรคถูกยุบได้ย้ายไปสังกัด[[พรรคก้าวไกล]] โดยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค<ref>[https://www.thairath.co.th/news/politic/1794813 “พิธา” นำทีม ส.ส. ตบเท้าสมัครพรรคก้าวไกล “คารม” ย้ำ กลับมาเพราะบุญคุณ]</ref><ref>[https://workpointtoday.com/02-51/ ทิม พิธา นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลสานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่]</ref>
 
== การทำงาน ==
* หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร [[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]]
* รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง [[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] (AIT)
* รองประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ [[พรรคอนาคตใหม่]] (ถัดมาเป็น[[พรรคก้าวไกล]])
* รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
* รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม
* รองประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
* คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและ[[รถไฟฟ้าบีทีเอส|รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)]] สภาผู้แทนราษฎร (ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2562)
* รองประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [[งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563]]<ref>งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563</ref>สภาผู้แทนราษฎร (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)
* ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ สภาผู้แทนราษฎร (ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)
* รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
* รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
* ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
 
== การแถลงนโนบาย ==
# รัฐบาลได้มีความเร่งรีบผิดปกติ โดยปกติแล้วจะได้มีการนัดประชุมบอร์ดเดือนละครั้ง แต่กลับมีการประชุมพิเศษ (ลับ) เสมือนมีคำสั่งรีบเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
# สัญญาฉบับร่าง ได้ทำการร่างจากทางบริษัท โดยปกติแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่จำต้องมีคณะกรรมการการทางพิเศษร่เป็นผู้ร่าง ซึ่งการให้บริษัทเป็นผู้ร่างส่งผลกระทบต่องบประมาณทางการเงินจำนวนมาก
# หากพิจารณษจาก คำสั่ง นายกฯที่ 10/2562 ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการปลดผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น สันนิษฐานได้ว่า ผู้ว่าฯการทางพิเศษต้องการทำงานอย่างรอบคอบ ซึ่งเคยมีการเสนอตั้งพิจารณาหลายด้าน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาสัมปทานเหล่านี้สำเร็จรัฐบาลจะสามารถขยายเวลาสัมปทานทางด่วนออกไปอีก 30 ปี ซึ่งสามารถคิดมูลค่าความเสียหายได้ถึง 4.3 แสนล้านบาท<ref>[https://www.thaipost.net/main/detail/57097 เอาแล้ว!เขย่าสัมปทานทางด่วน แฉพิรุธผู้ว่าการทางพิเศษฯชิงลาออกไล่เลี่ยกันถึง 2 คน]</ref>
 
กรรมาธิการที่ได้มีการขอสงวนความเห็นทำการอภิปรายในเรื่องของการพิจารณารถไฟฟ้าบีทีเอส ได้มีความคิดเห็นตรงกับเสียงข้างมากกล่าวคือไม่ควรขยายสัญญาสัปทาน ขณะที่ในการสงวนความคิดเห็นเรื่องของการต่ออายุสัปทานทางด่วนอีก 30 ปีนั้น สุรเชษฐ์ได้อยู่ฝ่ายกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ให้ความเห็นว่าไม่ควรขยายสัญญาสัปทานเช่นกัน
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{Facebook|spravinvongvuth.FWP}}
* [https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=21285&lang=th นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ] จากเว็บไซต์[[รัฐสภาไทย]]
* [https://scholar.google.com/citations?user=obT_McIAAAAJ&hl=en Surachet Pravinvongvuth] จาก Google Scholar
* [https://set.ait.ac.th/faculty/surachet-pravinvongvuth/ Surachet Pravinvongvuth] จากเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 
{{เกิดปี|2521}}
[[หมวดหมู่:นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]]
 
{{โครงชีวประวัติ}}
6,398

การแก้ไข