ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จีน อับดุลละห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| name = ตน จีน อับดุลละห์ <br>Tun Jeanne Abdullah
| image = Jeanne Abdullah née Danker.jpg
| caption =
| caption = จีน อับดุลละห์ และนายอับดุลละห์ อะห์มัด บาดาวีในงาน [[LAMAN]]2008
| birth_name = จีน ดันเกอร์ (Jeanne Danker)
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2496|7|26}}
ผู้ใช้นิรนาม