ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย | ชื่อ = วิทยาลัยดุริยศิลป์<br/>มหาวิทยาลัยพายัพ | ชื่ออังกฤษ = Duriyaslip College of Music | ภาพ = | วันที่ก่อตั้ง = | คณบดี = ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ | สีประจำคณะ = {{color box|#000000}} ...
หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย | ชื่อ = วิทยาลัยดุริยศิลป์<br/>มหาวิทยาลัยพายัพ | ชื่ออังกฤษ = Duriyaslip College of Music | ภาพ = | วันที่ก่อตั้ง = | คณบดี = ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ | สีประจำคณะ = {{color box|#000000}} ...
(ไม่แตกต่าง)
183

การแก้ไข